Chất Liệu Glossy

“Glossy” là chất liệu có màu sắc sáng bóng, gần giống với nước sơn của xe nhất. Màu Glossy là một sự lựa chọn rất phổ biến hiện này, bạn có thể thấy rất nhiều xe có màu sắc bóng loáng, bắt mắt mà không hề biết rằng những chiếc xe đó đều đã được chủ nhân dùng chất liệu Glossy để dán lên chiếc xe của họ.